O NAMA

Dom zdravlja Dr. Andrija Štampar Nova Gradiška je osnovan odlukom o statusnoj promjeni Medicinskog centra „Dr. Andrija Štampar“ Nova Gradiška, Skupštine Brodsko-posavske županije od 12. siječnja 1994. godine. Osnivač Doma zdravlja Dr. Andrija Štampar Nova Gradiška je Brodsko-posavska županija, a prava i dužnosti osnivača obavlja Skupština Brodsko-posavske županije. Dom zdravlja Dr. Andrija Štampar Nova Gradiška obavlja zdravstvenu djelatnost, posluje i sudjeluje u pravnom prometu pod nazivom:

DOM ZDRAVLJA DR. ANDRIJA ŠTAMPAR NOVA GRADIŠKA.
Sjedište Doma zdravlja je u Novoj Gradiški, Relkovićeva 7.

Izjava o pristupačnosti


Dom zdravlja obavlja sljedeće djelatnosti:

  • djelatnost opće/obiteljske medicine
  • djelatnost dentalne zdravstvene zaštite
  • djelatnost zdravstvene zaštite žena
  • djelatnost zdravstvene zaštite dojenčadi i predškolske djece
  • djelatnost medicine rada
  • djelatnost sanitetskog prijevoza
  • djelatnost patronažne zdravstvene zaštite
  • djelatnost specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite: ortodoncija

UPRAVNO VIJEĆE

Ivan Serenčeš, dipl.iur. - predsjednik
Željko Dokuzović, dipl.kat. - član
Stjepan Lalić, dipl.ing. - član
Anja Tiljak Lucić, dr.med.spec. - član
Josipa Baković, bacc. - član

Statut DOMA ZDRAVLJA DR. ANDRIJA ŠTAMPAR NOVA GRADIŠKA

 

 

NAŠI OBJEKTI

Dom zdravlja Nova Gradiška
Dom zdravlja Nova Gradiška
Dom zdravlja Nova Gradiška
Dom zdravlja Nova Gradiška - Dispanzer
Dom zdravlja Nova Gradiška - Dispanzer
Dom zdravlja Davor
Dom zdravlja Davor
Dom zdravlja Okučani
Dom zdravlja Okučani
Dom zdravlja Rešetari
Dom zdravlja Rešetari
Owl Image
Dom zdravlja Stara Gradiška
Dom zdravlja Staro Petrovo selo
Dom zdravlja Staro Petrovo selo